Điều khoản dịch vụ

2021-05-29 18:26:54
 1. Giải thích từ ngữ

  - UID có nghĩa là phần số phía trước tên tài khoản của bạn.

  2049114538xxx1297@facebook.com
 2. Các hành vi cấm

  - Không lợi dụng lỗi để trục lợi cho bản thân.
  - Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  - Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Danh mục