Lật Thẻ Joker

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Mỹ 9999 Kim Cương Cách đây 6 giây
999 Kim Cương Cách đây 11 phút
*******hung 14999 Kim Cương Cách đây 17 phút
******* Anh Gã Hề Joker 21 Kim Cương Cách đây 24 phút
******* Anh 99 Kim Cương Cách đây 24 phút
*******Byă 399 Kim Cương Cách đây 26 phút
*******hong 14999 Kim Cương Cách đây 26 phút
*******ùng 6999 Kim Cương Cách đây 28 phút
******* Anh Gã Hề Joker 21 Kim Cương Cách đây 42 phút
*******iên 9999 Kim Cương Cách đây 42 phút