Lật Thẻ Hoa Phượng

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Anh 9999 Kim Cương Cách đây 4 phút
******* Anh 6999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******ết 99 Kim Cương Cách đây 7 phút
*******ấn 99 Kim Cương Cách đây 7 phút
2999 Kim Cương Cách đây 21 phút
*******ảo 14999 Kim Cương Cách đây 21 phút
*******hanh Hoa Phượng Mùa Hè 20 Kim Cương Cách đây 30 phút
*******oài 399 Kim Cương Cách đây 30 phút
*******ảo 999 Kim Cương Cách đây 35 phút
*******àng 6999 Kim Cương Cách đây 43 phút