Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******y Bao Trúng 6999 Kim cương Cách đây 7 giây
*******Chung Trúng 6999 Kim cương Cách đây 6 phút
*******Khanh Trúng 6999 Kim cương Cách đây 12 phút
******* Dung Trúng 2999 Kim cương Cách đây 20 phút
*******o Loc Trúng 14999 Kim cương Cách đây 28 phút
*******an Vy Trúng 6999 Kim cương Cách đây 31 phút
******* Hoan Trúng 99 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******c Bao Trúng 399 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******Phung Trúng 14999 Kim cương Cách đây 3 giờ
******* Tris Trúng 399 Kim cương Cách đây 3 giờ