Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Huyen Trúng 2999 Kim cương Cách đây 39 giây
******* Ngan Trúng 99 Kim cương Cách đây 2 phút
*******Thuan Trúng 999 Kim cương Cách đây 2 phút
*******Thang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 phút
*******Tu Uy Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 phút
******* Dien Trúng 999 Kim cương Cách đây 6 phút
*******o Van Trúng 19999 Kim cương Cách đây 7 phút
*******Trang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 9 phút
*******u_abu Trúng 19 Kim cương Cách đây 9 phút
*******a Mai Trúng 2999 Kim cương Cách đây 9 phút