Vòng Quay Quái Vật Đại Dương

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử vòng quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Nam 6999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******hanh 14999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******Phan 19 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******ộc 99 Kim Cương Cách đây 14 phút
*******ủy 1500 Kim Cương Cách đây 14 phút
*******h An 399 Kim Cương Cách đây 18 phút
******* Huy 999 Kim Cương Cách đây 18 phút
*******hái 99 Kim Cương Cách đây 29 phút
*******Sơn 1500 Kim Cương Cách đây 30 phút
*******ỡn 19999 Kim Cương Cách đây 30 phút