Vòng Quay AK Rồng Xanh

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Kien Trúng 1999 Kim cương Cách đây 6 giây
******* Bich Trúng 6999 Kim cương Cách đây 30 giây
*******h Hoi Trúng 9999 Kim cương Cách đây 2 phút
*******Thanh Trúng 14999 Kim cương Cách đây 2 phút
*******Quyen Trúng 399 Kim cương Cách đây 9 phút
*******n Lam Trúng 1999 Kim cương Cách đây 20 phút
******* Hien Trúng 399 Kim cương Cách đây 24 phút
*******" Ban Trúng 19999 Kim cương Cách đây 28 phút
*******nh Vu Trúng 19999 Kim cương Cách đây 31 phút
*******ep Ly Trúng 399 Kim cương Cách đây 34 phút