Vòng Quay Quả Chuối Siêu Phẩm

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Phong Trúng 14999 Kim cương Cách đây 31 phút
******* Ngan Trúng 6999 Kim cương Cách đây 35 phút
*******i Tam Trúng 6999 Kim cương Cách đây 35 phút
******* Hoan Trúng 9999 Kim cương Cách đây 56 phút
*******ragon Trúng 20 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******ragon Trúng 21 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******ragon Trúng 19 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******ragon Trúng 21 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******ragon Trúng 19 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******ragon Trúng 20 Kim cương Cách đây 2 giờ