Vòng Quay BTS

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Chinh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 4 giây
*******Trang Trúng 399 Kim cương Cách đây 35 giây
*******nh Vu Trúng 1999 Kim cương Cách đây 3 phút
******* Hang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 27 phút
*******t Nam Trúng 9999 Kim cương Cách đây 56 phút
*******g Sim Trúng 1999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******Thanh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Ngoc Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Thao Trúng 1999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******Tuong Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ