Vòng Quay BTS

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Huyen Trúng 9999 Kim cương Cách đây 5 giây
*******Thanh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 4 phút
******* Minh Trúng 399 Kim cương Cách đây 4 phút
*******c Huy Trúng 19999 Kim cương Cách đây 4 phút
*******i Bao Trúng 9999 Kim cương Cách đây 9 phút
******* Sang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 9 phút
******* Nhan Trúng 14999 Kim cương Cách đây 9 phút
******* Luan Trúng 19999 Kim cương Cách đây 10 phút
******* Dien Trúng 399 Kim cương Cách đây 15 phút
*******o Van Trúng 9999 Kim cương Cách đây 18 phút