Vòng Quay UMP Booyah

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******uy Vi Trúng 9999 Kim cương Cách đây 29 phút
******* Sang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 31 phút
*******n Duc Trúng 6999 Kim cương Cách đây 34 phút
*******h Van Trúng 19999 Kim cương Cách đây 36 phút
*******Trinh Trúng 19999 Kim cương Cách đây 36 phút
*******m Nga Trúng 1999 Kim cương Cách đây 38 phút
*******i Van Trúng 1999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******Trang Trúng 399 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******nh Vy Trúng 19999 Kim cương Cách đây 2 giờ
******* Ngan Trúng 399 Kim cương Cách đây 2 giờ