Vòng Quay UMP Booyah

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Khanh Trúng 14999 Kim cương Cách đây 2 phút
******* Quan Trúng 6999 Kim cương Cách đây 4 phút
******* Sang Trúng 399 Kim cương Cách đây 11 phút
*******Nhung Trúng 9999 Kim cương Cách đây 12 phút
*******Huong Trúng 1999 Kim cương Cách đây 12 phút
*******m Dan Trúng 6999 Kim cương Cách đây 17 phút
******* Dung Trúng 6999 Kim cương Cách đây 26 phút
*******Trang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 26 phút
*******Duong Trúng 9999 Kim cương Cách đây 32 phút
******* Hung Trúng 14999 Kim cương Cách đây 51 phút