Vòng Quay UMP Khủng Long Nhong Nhong

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******nh Tu Trúng 19999 Kim cương Cách đây 3 giây
*******n Thu Trúng 1999 Kim cương Cách đây 1 phút
******* Tram Trúng 6999 Kim cương Cách đây 2 phút
*******Thach Trúng 6999 Kim cương Cách đây 3 phút
******* Bich Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 phút
*******Huong Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 phút
*******h Duc Trúng 1999 Kim cương Cách đây 8 phút
******* Hang Trúng 14999 Kim cương Cách đây 10 phút
******* Hong Trúng 399 Kim cương Cách đây 10 phút
*******y Van Trúng 6999 Kim cương Cách đây 12 phút