• 1 Trang Thùy
  • 2 Chung Quy
  • 3 Thuỷ Phan
  • 4 Nguyễn Ngọc
  • 5 vnexpressvn2000

Vòng Quay Bingo

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phạm Thị Trang Nổ Hũ Bingo 15000 Kim Cương 2020-11-26 19:31:14
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:30:13
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:30:05
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:30:00
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:29:54
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:29:46
Phan Trọng Nhân Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:29:35
Trần Đại Long Khánh Nổ Hũ Bingo 15000 Kim Cương 2020-11-26 19:29:17
Lê Tấn Lộc Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:29:00
Lê Tấn Lộc Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:28:55
Lê Tấn Lộc Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:28:47
Trương Thị Minh Hiếu Rank Huyền Thoại 6000 Kim Cương 2020-11-26 19:27:14
Rơ Ông Ha Ngàn Rank Huyền Thoại 6000 Kim Cương 2020-11-26 19:25:14
Phạm Loan Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:23:26
Phạm Loan Rank Vàng 99 Kim Cương 2020-11-26 19:23:21
Phạm Loan Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:23:16
Touneh Ya Thiết Nổ Hũ Bingo 15000 Kim Cương 2020-11-26 19:23:15
Phạm Loan Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:23:11
Võ Thị Song Thu Rank Thách Đấu 9999 Kim Cương 2020-11-26 19:21:15
Bế Thị Cúc Rank Huyền Thoại 6000 Kim Cương 2020-11-26 19:19:16
Nguyễn Thị Hoài Thương Rank Kim Cương 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:17:14
Phan Minh Anh Khoa Rank Bạch Kim 500 Kim Cương 2020-11-26 19:15:14
Bùi Trần Thiên Hoan Nổ Hũ Bingo 15000 Kim Cương 2020-11-26 19:13:14
Ngoi Le Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:12:29
Ngoi Le Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:12:23
Ngoi Le Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:12:18
Ngoi Le Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:12:13
Ngoi Le Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:12:06
Trần Thị Như Quỳnh Rank Huyền Thoại 6000 Kim Cương 2020-11-26 19:11:15
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Rank Bạch Kim 500 Kim Cương 2020-11-26 19:09:16
Đàm Thanh Đức Rank Kim Cương 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:07:14
Quyên Nguyễn Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:07:05
Trần Thế Hải Rank Kim Cương 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:05:14
Phạm Quế Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:05:14
Bắc Bắp Tran Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:03:30
Rơ Lan H" Quét Rank Bạch Kim 500 Kim Cương 2020-11-26 19:03:14
Nguyễn Văn Dũng Rank Thách Đấu 9999 Kim Cương 2020-11-26 19:01:14
Phạm Chí VI Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 19:00:30
Trần Đức Hiệp Rank Bạch Kim 500 Kim Cương 2020-11-26 18:59:18
Phan Huynhanh Rank Đồng 20 Kim Cương 2020-11-26 18:58:43