• 1 Trang Thùy
  • 2 Chung Quy
  • 3 Thuỷ Phan
  • 4 Nguyễn Ngọc
  • 5 vnexpressvn2000

Vòng Quay Hi Lạp

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử vòng quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lê Như Bá Hải Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 19:25:14
Ma Văn Tiệp Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:23:14
Phạm Loan Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 19:22:24
Bùi Trần Thiên Hoan Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 19:21:14
Trần Thị Thanh Hằng Thần Rượu Dionysus 9999 Kim Cương 2020-11-26 19:19:15
Phạm Thị Hằng Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:17:14
Phạm Thanh Sơn Nữ Thần Săn Bắn Artemis 6000 Kim Cương 2020-11-26 19:15:13
Huỳnh Tấn Phong Thần Biển Poseidon 12000 Kim Cương 2020-11-26 19:13:14
Đinh Đinh Tuyết Sang Thần Thương Nghiệp Hermes 2000 Kim Cương 2020-11-26 19:11:14
Trương Hoàng Thái Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 19:09:15
Lê Văn Hùng Thần Rượu Dionysus 9999 Kim Cương 2020-11-26 19:07:14
Nguyễn Thị Thanh Phúc Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:05:14
Namprodz Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 19:03:58
Namprodz Nữ Thần Tình Yêu Aphrodite 99 Kim Cương 2020-11-26 19:03:46
Namprodz Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 19:03:37
Namprodz Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 19:03:27
Nguyễn Đoàn Minh Huy Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 19:03:14
Lê Hoài Bảo Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 19:01:14
Nguyễn Lương Bằng Thần Rượu Dionysus 9999 Kim Cương 2020-11-26 18:59:18
Lê Trường Vinh Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 18:57:14
Trần Đức Hiệp Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 18:55:14
Ma Mai Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 18:53:14
Đặng Thị Kim Hương Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 18:51:13
Đậu Thị Hạnh Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 18:49:15
Đặng Thị Kim Hương Thần Rượu Dionysus 9999 Kim Cương 2020-11-26 18:47:14
Ma Trâm Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 18:45:14
Em Gì Ơi Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:43:43
shokitk Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:43:20
Trần Thanh Tú Thần Thương Nghiệp Hermes 2000 Kim Cương 2020-11-26 18:43:13
Cao Thị Ngọc Bích Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 18:41:14
Lý Đình Quyết Thần Rượu Dionysus 9999 Kim Cương 2020-11-26 18:39:15
Hoàng Trang Nữ Thần Trí Tuệ Athena 999 Kim Cương 2020-11-26 18:37:13
Chí Phèo Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:37:12
Chí Phèo Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:37:03
Mai Trung Hiếu Thần Ánh Sáng Apollo 3000 Kim Cương 2020-11-26 18:35:14
Mai Trung Hiếu Thần Biển Poseidon 12000 Kim Cương 2020-11-26 18:33:13
Trần Toàn Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:31:25
Trần Toàn Nữ Thần Sinh Sản Demeter 20 Kim Cương 2020-11-26 18:31:16
Lê Đại Hải Dương Thần Biển Poseidon 12000 Kim Cương 2020-11-26 18:31:14
Trần Toàn Nữ Thần Tình Yêu Aphrodite 99 Kim Cương 2020-11-26 18:31:06